Nezařazené

Barbora Müller Dočkalová

Barbora Müller Dočkalová, vyučující anglického jazyka a didaktiky na Pedagogické fakultě v Praze. Na učitele jsem jako dítě měla většinou štěstí – zajímali se o nás jako o lidi, byli empatičtí, nikoho nezesměšňovali ani nevyzdvihovali. Ale prostředí, kde bezpečí chybělo, jsem také zažila – a dokonce jsem…

Marek Bula

Marek Bula, druhostupňový učitel a doktorand na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty v Brně zabývající se well-beingem ve vzdělávání. Minulý semestr jsem učil na pedagogické fakultě reflexi praxe. Zpětná vazba, kterou jsem od studentů dostal, byla primárně o tom, že se na našich setkáních cítili bezpečně. Psali věci jako: ,,Cítil jsem…

Radmila Jedličková

Radmila Jedličková, ředitelka pražské základní a mateřské školy. Bezpečí ve škole je pro mě osobně velmi důležité. Vnímala jsem to už jako malá, kdy pro mě byla škola v porovnání s rodinou tím bezpečnějším místem, a to i přesto, že školy tehdy vypadaly o dost jinak. Moje…

Barbora Šenovská

Barbora Šenovská, školní psycholožka na základní škole. „Myslím, že je důležité, aby se učitelé zajímali, jak dětem je a budovali ve třídě důvěru. Z mojí zkušenosti totiž bezpečné atmosféře ve třídě často brání právě narušená důvěra s učitelem. Pokud děti vnímají, že se na učitele nemohou spolehnout, nemají v něm…

Markéta Popelářová

Markéta Popelářová, studentka pedagogické fakulty a začínající učitelka němčiny na pražské základce, členka Otevřena. „Učím cizí jazyk, což znamená, že je v mých hodinách méně dětí než v ostatních předmětech. I tak jsem ale ve třídě s patnácti žáky a každý z nich řeší něco jiného – někteří se možná špatně…

Anna Klečková

Anna Klečková je třídní učitelka ve druhé třídě na základní škole ve Šlapanicích. „Pokud chci, aby ve třídě probíhal proces učení, potřebuji, abychom se v ní všichni cítili bezpečně. Pocit bezpečí podporuju třeba tím, že se snažím normalizovat chybu. Když se někomu něco nepovede a zazní věta ve stylu: ,,Cha,…

Alexandr Stropek

Alexandr Stropek, student pedagogiky a informatiky, začínající učitel, člen Otevřena. „Na prvním stupni jsem zažil šikanu. Ve škole jsem se necítil dobře, nemohl jsem se soustředit, připadal jsem si na všechno sám. Učitelé se k tomu podle mě mohli nějak postavit už v zárodku, ale zajímalo je spíš učení…

Renáta Rejmíšová

Renáta Rejmíšová, učitelka angličtiny na pražském gymnáziu. „Bezpečí ve škole pro mě znamená, že se v ní studenti i učitelé cítí jako doma. Například že mohou být sami sebou a nemusí kolem sebe vytvářet žádnou iluzi, nemusí se do nikoho a ničeho stylizovat, nemusí nic předstírat. Vědí, že…

Anna Kubíčková

Anna Kubíčková, speciální pedagožka z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. „Z výzkumů vyplývá, že české děti nechodí do školy moc rády. Třicet procent z nich tam zažívá nějaký typ šikany a čeští čtvrťáci chodí do školy dokonce nejméně rádi ze všech zemí…