Anna Kubíčková

Anna Kubíčková, speciální pedagožka z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

„Z výzkumů vyplývá, že české děti nechodí do školy moc rády. Třicet procent z nich tam zažívá nějaký typ šikany a čeští čtvrťáci chodí do školy dokonce nejméně rádi ze všech zemí OECD. To je pro nás signál, že jako společnost potřebujeme něco zásadně změnit.

Učitelé mohou bezpečí a well-being dětí ve třídě hodně ovlivnit, vždyť děti s nimi tráví celý školní den, a to po mnoho let. Je proto velmi důležité, aby učitelé ve škole táhli za jeden provaz a aby vytvářeli ve svých hodinách bezpečnou atmosféru. Často k tomu stačí malé kroky – že dokážou přijmout vlastní chybu nebo že na chybu dětí reagují tak, aby se děti necítily ohroženě, ale aby ji vnímaly jako příležitost k vlastnímu posunu.

Pozitivní vztahy mezi žáky je možné ovlivňovat třeba tím, že učitelé dají dětem možnost ovlivňovat dění ve škole, přímo v hodině nebo že jiným způsobem promyslí jejich rozdělení na skupinovou práci. To vše pomáhá k tomu, aby se děti cítily v bezpečí. Víme, že když dětem není ve škole dobře, když se necítí v bezpečí, nemůže dojít ani k efektivnímu učení.“

#bezpeci #otevreno

Sdílet: