Renáta Rejmíšová

Renáta Rejmíšová, učitelka angličtiny na pražském gymnáziu.

„Bezpečí ve škole pro mě znamená, že se v ní studenti i učitelé cítí jako doma. Například že mohou být sami sebou a nemusí kolem sebe vytvářet žádnou iluzi, nemusí se do nikoho a ničeho stylizovat, nemusí nic předstírat. Vědí, že do školy patří a že tam pro ně existuje někdo, kdo je rád vyslechne, s kým se mohou radovat. Měli by také dobře znát lidi kolem sebe. Problémy, které bezpečí ve škole narušují – šikana, předsudky a podobně – podle mě pramení z toho, že druhého málo známe a nebo si na něm vyléváme svou vlastní nejistotu.

Jako učitelce mi připadá důležité dávat najevo svůj autentický zájem o studenty. Zajímá mě, jak se studenti mají, se jim daří v jiných předmětech nebo co dělají ve volném čase. Usmívám se na ně na chodbě, povídám si s nimi o přestávkách a při školních akcích se snažím o to, aby měli možnost projevit se jiným způsobem než většinu času, který stráví ve škole.“

#bezpeci #otevreno

Sdílet: