Pro (budoucí) učitele

Učíš nebo budeš učit a zajímá tě, co pro bezpečí ve třídě můžeš udělat? Podívej se na náš rozcestník užitečných materiálů a metodik.

Využij ve svých hodinách učitelské bingo!

V Otevřenu jsme dali spolu s psychology a školními psychology hlavy dohromady a k bezpečnému prostředí jsme vytvořili jednoduché, ale praktické bingo. Zde ho najdeš ve formátu pro tisk.

Jak jako vyučující podpořit well-being svých žáků?

Organizace Nevypusť duši dala dohromady 7 konkrétních tipů, jak ze své role učitele nebo učitelky můžeš well-being dětí podpořit.

Jak proměnit začátky hodin tak, aby se děti více těšily do školy?

Podívej se na konkrétní nápady na tzv. welcoming routines, které mají za cíl vytvořit ve škole bezpečné prostředí pro všechny.

Jak ve škole pracovat s rozrušeným dítětem? Jak podpořit well-being dětí a mladistvých?

Česká odborná společnosti pro inkluzivní vzdělávání si připravila 3 infografiky shrnující základní principy neurobiologie mozku a poznatky mezinárodně ověřených přístupů. Série infografik je vhodná pro pedagogy, rodiče i odborníky. 

Jak učit žáky pečovat o jejich well-being? 

Škola by měla žákům pomoci naučit se o svůj well-being celoživotně pečovat. ČOSIV poskytuje soubor metodik pro učitele, jak k tématu v hodinách přistoupit.

Udržování dětí ve strachu bezpečí nepomáhá. Jak pomoci dětem vidět to dobré? 

Víra v nebezpečí ve světě dětem nepomáhá, důkazy naznačují pravý opak. Americký časopis The Atlantic přináší článek Don’t Teach Your Kids to Fear the World. 

Jak přistupovat k náročnému chování dětí a žáků?

Škola je místem, které zastává významnou roli v podpoře duševního vývoje a zároveň může v různé intenzitě vytvářet specifický institucionální stres. Psychická zátěž má negativní dopad na schopnost dítěte učit se, často negativně ovlivní i jeho vztahy ve škole. Stres spojený s nenaplňováním potřeb se projevuje v chování dítěte. Česká školní inspekce poskytuje metodické doporučení, které se tématy náročného chování, stresu a emoční zátěže zabývá.