Učme budoucí učitele, jak vytvářet ve školách bezpečné prostředí

Pro efektivní učení dětí je zásadní, aby se ve školách cítily bezpečně. A jsou to právě učitelé a učitelky, kdo má na atmosféru ve třídě velký vliv.

Pojďme pedagogy podpořit v jejich dovednosti bezpečné prostředí ve škole vytvářet. A kde jinde začít, než na úplném začátku – na pedagogických fakultách?

O kampani

Proč právě psychické bezpečí?

30 % dětí zažívá ve škole nějaký typ šikany. Čeští čtvrťáci se do školy těší nejméně ze všech zemí OECD. Poslední rok děti zažívaly razantní změny spojené s Covidem nebo nejistotu ohledně vývoje války na Ukrajině. Psychické zdraví dětí se dlouhodobě zhoršuje. Věříme, že právě tato zjištění nám dávají jasný signál, že well-beingu a pocitu bezpečí dětí máme věnovat daleko více pozornosti a péče.

Jsou to přitom učitelé a učitelky, kdo s dětmi tráví ve škole mnoho hodin denně, během kterých mohou bezpečné prostředí ve třídě vytvářet, podporovat a posilovat. Zapojení každého učitele a učitelky do péče o bezpečí se počítá. Mnohdy z jejich strany stačí jen drobné krůčky, které na životy dětí v jejich třídě mohou mít velký vliv.

Věříme však, že kromě drobných kroků by celý problém by měl být řešen i na systémové úrovni. Každý budoucí učitel by měl z pedagogické fakulty odcházet se znalostmi a dovednostmi, které mu pomohou bezpečné prostředí v hodinách realizovat.  Vybízíme proto budoucí učitele i jejich vzdělavatele: pojďme se učit, každý sám i všichni společně, nabízet žákům přijetí, respektující komunikaci a podpůrnou zpětnou vazbu a nahrazovat jimi soutěžení o známky a strachy z trestů či shazování. Spojíme-li síly, tak můžeme ze škol vytvořit prostředí, v níž se děti nenaučí míň, ale naopak víc – naplno a s radostí.

 

 

Potkej se s námi!

Šíření myšlenky bezpečného prostředí po internetu považujeme za zásadní, nedáme však dopustit na osobní setkávání a společné vzdělávání. Zde najdeš přehled našich akcí o psychickém bezpečí, na kterých se s tebou moc rádi potkáme.

17. října 2022 v Praze: Učme budoucí učitele, jak vytvářet na školách bezpečné prostředí

19. října 2022 v Olomouci: Umělecký happening před fakultou na téma bezpečného prostředí

15. listopadu 2022 v Brně: Ze života začínajícího učitele: Díl první, náročné situace z vyučovací hodiny

23. listopadu 2022 v Olomouci: Diskuze o inkluzi a bezpečném prostředí

14. prosince 2022 v Olomouci: Emoce za katedrou s Dalimilem Staňkem (workshop)

22. února 2023 v Brně: Jak ve třídě předcházet rizikovému chování

28. února 2023 v Brně: Ze života začínajícího učitele: Díl druhý, náročné situace s rodiči

21. března 2023 v Hradci Králové: Začátky za katedrou aneb Bezpečné prostředí ve třídě

12. dubna 2023 v Brně, Praze a Olomouci: Noc vzdělávání (věnovaná tématu bezpečného prostředí)

10. května 2023 v Olomouci: Venkovní výuka a bezpečné prostředí

o otevřenu

Jsme hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů proměňující pedagogické fakulty zevnitř.

Věříme, že cestou k proměně vzdělávání je dobrá příprava pedagogů. Od roku 2015 usilujeme o její zlepšování přímo zevnitř pedagogických fakult.