Připravujme učitele dělat ze školy bezpečnou zónu

Chceme Česko, v němž se děti učí naplno a s radostí. Těžko toho však dosáhneme, nebudou-li se žáci ve školách cítit bezpečně. Často dnes zažívají stres, vzájemné srovnávání či dokonce ponižování, jež jim brání se uvolnit a otevřít poznávání. Bezpečné prostředí je totiž pro učení základním předpokladem.

Ze všech nejvíce o něm přitom rozhodují učitelé. Nabídnou všem žákům bezpodmínečné přijetí, nebo je budou, třeba i v dobré vůli, hodnotit před spolužáky? Poskytnou dětem podporu v jejich růstu, nebo je budou nachytávat na jejich chybách? Budou pečovat o třídní klima, nebo si hledět jen probírané látky?

Učitelé jsou v naší společnosti ohromně důležití. Každý den se potkávají s dětmi, které za pár let vyrostou a budou měnit svět – podle toho, jak si myslí, že by měl vypadat. Zážitky ze školy ovlivňují nejenom to, jak se děti cítí a učí, ale též jejich sebevědomí, návyky a hodnoty do života.

Usilujeme o proměnu vzdělávání skrze inovace přípravy učitelů. Právě ty s ním totiž mohou dlouhodobě pohnout nejvíce. Rozhodli jsme se přitom zaměřit na téma bezpečného prostředí a zasadit se o to, aby byli všichni absolventi učitelství připravení jej dětem ve svých hodinách utvářet.

Děti potřebují učitele, kteří udělají ze školy bezpečnou zónu. Vybízíme tak budoucí učitele i jejich vzdělavatele: pojďme se učit, společně i od sebe navzájem, nabízet žákům přijetí, respektující komunikaci a podpůrnou zpětnou vazbu a nahrazovat jimi soutěžení o známky a strachy z trestů či shazování.

Cílíme na to, aby byla taková příprava standardem na pedagogických fakultách. Společně s fakultami hodláme dosáhnout toho, aby byla povinnou součástí všech učitelských studijních programů výuka, v níž si budoucí učitelé osvojí kompetence, jež jsou pro utváření bezpečného prostředí nezbytné.

Abychom uspěli, potřebujeme vaši pomoc. Všem budoucím učitelům, jejich vzdělavatelům a vůbec všem občanům Česka nabízíme individuální i systémové kroky k zapojení do změny. Spojíme-li síly, tak můžeme ze škol vytvořit zónu, v níž se děti nenaučí míň, ale naopak víc – naplno a s radostí.